خدمات پرستاری در منزل مشهد قاسم آباد شبانه روزی و سراسری

خدمات پرستاری در منزل مشهد قاسم آباد شبانه روزی و سراسری

  خدمات پزشکی و پرستاری در منزل وفا

 • کنترل بارداری درمنزل
 • سونوگرافی فیزیوتراپی درمنزل
 • تهیه دارو
 • اعزام آمبولانس
 • مشاوره روانشناسی وتغذیه درمنزل
 • کنترل فشارخون قندخون واکسیژن خون درمنزل
 • اکو نوارقلب درمنزل
 • گچ گیری ،بازکردن گچ درمنزل
 • سرم تراپی ،پانسمان درمنزل
 • فتوتراپی نوزادان درمنزل
 • اعزام مراقب وهمراه دربیمارستان
 • کنترل دیابت درمنزل
 • نمونه گیری انواع آزمایشات درمنزل
 • مراقب سالمند دوره دیده درمنزل
 • پرستارتخصصی وعادی درمنزل
 • ویزیت پزشک عمومی ومتخصص در منزل

  وفا درخدمت ساکنین  محترم قاسم آباد ،الهیه ،امیریه وشهرک غرب