خدمات پرستاری وفا دارای مجوزهای رسمی و قانونی

خدمات پرستاری وفا دارای مجوزهای رسمی و قانونی

تمامی خدمات قابل ارائه ی ما مجوز قانونی دارد.

پرستاران وفا همگی تحصیل کرده ودارای مدارک دانشگاهی درمقطع لیسانس،ارشد ودکترای پرستاری  می باشند.

مراقبین سالمند همگی دوره های مراقبت های سالمندی را گذرانده و دارای سابقه کار درمراکز مراقبت ازسالمندان می باشند.

پزشکان محترم ومتخصصین عزیز وفا

  جزومطرح ترین وخوش نام ترین پزشکان شهر هستند .  مرکز دو مسئول فنی دارد وتمامی کارکنان دارای پرونده ی پرسنلی ،عدم سو پیشینه، عدم اعتیاد و تاییدیه ی سلامت وبیمه ی مسئولیت  هستند .